Nồi Fivestar đáy sandwich các loại


Giá:

195,000 đ


Thông tin sản phẩm

Nồi 16 cm đáy Sandwich : 195 000 vnđ 

Nồi 18 cm đáy Sandwich : 210 000 vnđ 

Nồi 20  cm đáy Sandwich: 286 000 vnđ

Nồi 24 cm đáy sandwich: 290 000 vnđ 

Nồi 26 cm đáy sandwich: 395 000 vnđ 

Nồi 30 cm đáy sandwich: 499 000 vnđ 

Nồi Fivestar đáy sandwich các loại

Giá:

195,000 đ