Nồi đất Tucbeghi 400ml 125 X 60


Giá:

115,000 đ


Thông tin sản phẩm

Đủ các loại nồi đất từ to đùng đến nhỏ xíu, từ nắp sứ đến nắp kính....
*Nồi đất Hàn Quốc 22cm nắp sứ 1,6L
*Nồi đất Hàn Quốc 25cm nắp sứ 2,2L
*Nồi đất Tucbeghi 400ml
*Nồi đất Tucbeghi 620ml
*Nồi đất Tucbeghi 860ml
*Nồi đất Hàn Quốc 703 size 22cm x 7,8cm nắp kính 1,4l
*Nồi đất Hàn Quốc 704 size 24cm x 8,2cm nắp kính 1,85l
*Nồi đất Hàn Quốc 705 size 28cm x 8,7cm nắp kính 2,68l
*Nồi đất Hàn Quốc 706 size 32,5cm x8cm nắp kính 3,05l

Nồi đất Tucbeghi 400ml 125 X 60

Giá:

115,000 đ